امکان مرجوع کردن کالا ۲۴ از ساعت بعد از تحویل کالا توسط مشتری امکان پذیر خواهد بود

برای مرجوع کردن کالا، کالا نباید باز شده باشد و باید همانند شرایط تحویل باشد و با همان شرایط بسته بندی باز گردانده شود

قبلا از مرجوع کردن کالا حتما هماهنگی با قسمت فروش انجام شود